Категории

1 поръчка = 1 дърво

НИЕ ВЯРВАМЕ В СИЛАТА НА ЗАСАЖДАНЕТО НА ДЪРВЕТА!

Когато купувате от Mebeli.bg, ние засаждаме дърво за всяка доставена поръчка.

Тези дървета помагат за възстановяването на околната среда, намаляват влиянието на климатичните промени и създават по-зелена Земя за бъдещите поколения.

В развиващите се страни това дава възможност на хората да отглеждат собствена храна и да изграждат устойчиви доходи за семействата си.

В допълнение са разработени и няколко обещаващи агролесовъдни практики, ориентирани към климата, за подобряване на добивите на културите и за съживяване на състоянието на почвата, ефективността на използване на водата и съхранението на въглерод.

Програмата за засаждане на горски плантации, която ние подкрепяме, помага за обучението на земеделските стопани в развиващите се страни за това да изграждат продуктивни и устойчиви култури и ферми.

Засаждаме дърво за всяка поръчка, което позволява на селските общности да се развиват, дава възможност на местните хора да възстановяват природата си, да отглеждат сами своята прехрана и да изграждат устойчив доход и бъдеще за себе си, семействата си и своите общности.

Засаждайки специфични видове бързорастящи дървета, овощни дървета, видове за добив на твърда дървесина и хранителни култури по систематичен начин за период от четири години, семействата могат да променят живота си в позитивна посока завинаги. Участниците в програмата засаждат хиляди дървета, които осигуряват на семействата устойчиви хранителни източници, храна за добитък, продукти за продажба, дърва за горене и увеличават годишния им доход.

Повече информация в