Категории

Съдържание на количка

0

Количката е празна

  • Здравей!

  • Любими

1 поръчка = 1 дърво

Ние вярваме в силата на засаждането на дървета!

Когато купувате от Mebeli.bg, ние помагаме за засаждането на едно дърво за всяка доставена поръчка.

Тези дървета помагат за възстановяването на околната среда, намаляват влиянието на климатичните промени и създават по-зелена Земя за бъдещите поколения.

В развиващите се страни това дава възможност на хората да отглеждат собствена храна и да изграждат устойчиви доходи за семействата си.

В допълнение са разработени и няколко обещаващи агролесовъдни практики, ориентирани към климата, за подобряване на добивите на културите и за съживяване на състоянието на почвата, ефективността на използване на водата и съхранението на въглерод.

Програмата за засаждане на горски плантации, която ние подкрепяме, помага за обучението на земеделските стопани в развиващите се страни за това да изграждат продуктивни и устойчиви култури и ферми.

Ние сътрудничим на програмата за засаждане на горски градини от организацията TREES, организация с нестопанска цел, която от 1989 г. е помогнала на 1 милион души в хиляди общности в над 20 страни да засадят повече от 80 милиона дървета. TREES фокусира усилията си върху тропически места по света, където дърветата могат да имат най-благоприятно въздействие върху околната среда.

Засаждайки специфични видове бързорастящи дървета, овощни дървета, видове за добив на твърда дървесина и хранителни култури по систематичен начин за период от четири години, семействата могат да променят живота си в позитивна посока завинаги. Участниците в програмата засаждат хиляди дървета, които осигуряват на семействата устойчиви хранителни източници, храна за добитък, продукти за продажба, дърва за горене и увеличават годишния им доход.

Повече информация в