Категории

Съдържание на количка

0

Количката е празна

 • Здравей!

 • Любими

Политика за поверителност на Мебели24 еоод

Мебели24 ЕООД уважава личното Ви пространство

Ние от Мебели24 ЕООД уважаваме Вашето лично пространство и се ангажираме да обработваме Вашите лични данни с високо ниво на сигурност и в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Тази политика за поверителност описва как обработваме Вашите лични данни, ако сте наш клиент или посетител на нашия уебсайт. Ако имате някакви въпроси относно нашата политика за поверителност, винаги сте добре дошли да се свържете с нас. Нашите данни и данните за контакт с нашето длъжностно лице по защита на личните данни са налични в раздела „Информация за контакт“ по-долу.

 

Мебели24 ЕООД е администратор на лични данни

Ние сме администратор на Вашите лични данни и следователно сме отговорни, че Вашите лични данни се обработват правилно и сигурно в съответствие с приложимото законодателство. Ние продаваме продукти под няколко различни марки и чрез няколко различни уебсайта. Ние сме администратор на лични данни за лични данни, събрани на следните уебсайтове:

Обработка на Вашите лични данни

  Откъде събираме личните данни Категории лични данни Цел Правно основание Период на обработване
  От Вас Име, имейл, телефонен номер и други лични данни, които избирате да споделите с наши служители за работа с клиенти Обслужване на клиенти Обработката е необходима за нашия законен интерес да предоставяме поддръжка на клиенти при поискване (легитимен интерес) Докато имаме взаимоотношения с Вас
  От Вас Име, имейл, техническа информация, напр. IP адрес, уникален номер на устройство, браузър, друга информация от бисквитки или подобни технологии за проследяване на действия в интернет, напр. какви продукти сте закупили Аналииране на действията ви на сайта ни, персонализирано изпращане на маркетингови съобщения Обработката е необходима за нашия законен интерес да правим маркетинг на наши продукти и услуги (легитимен интерес) Докато не поискате повече да не получавате маркетингови съобщения или когато не сте били активни в продължение на две години
  От Вас Лични данни, които сте предоставили при даване на отзив, напр. име Споделяне на отзиви с други клиенти и персонализиране на нашите продукти и оферти Обработката е необходима за нашия законен интерес да споделяме отзиви и да адаптираме продукти въз основа на такива отзиви (легитимен интерес) 3 години
  От Вас Име, имейл, информация относно Вашата покупка и използване на продукта Съдействие във връзка с отказ от договора Изпълнение на договорни и законови задължения Докато имате право да върнете продукт съгласно нашите правила за покупки и или по закон.
  От Вас Име, имейл, информация за Вашите покупки За изпълнение на законови изисквания, напр. във връзка с данъчни задължения, счетоводно отчитане и безопасност на продуктите Обработката е необходима за спазване на нашите законови задължения Докато е налице съответното законово задължение
  От Вас Име, имейл, информация за Вашите покупки Защита на законните ни права, напр. в случай на неплащане на цената Обработването е необходимо за нашия легитимен интерес да защитим законните ни интереси, напр. за получаване на плащане (легитимен интерес) Докато е необходимо за защита на законните ни интереси

   Данни, свързани с посетителите на нашия уебсайт

      

     Нашите канали в социалните медии

     Ние обработваме лични данни, достъпни чрез нашите канали в социални медии, за целите на популяризирането на дружеството ни и нашите продукти и за взаимодействие със съществуващи клиенти, потенциални клиенти и партньори. Обработката е необходима за нашия законен интерес да рекламираме себе си и нашите продукти и да взаимодействаме със съществуващи клиенти, потенциални клиенти и партньори (легитимен интерес). Личните данни се обработват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите на обработването. За информация относно обработката на лични данни от платформите във връзка с посещението ви на нашите канали в социалните медии като Facebook, Instagram, моля, вижте политиката за поверителност на съответната платформа.

      

     С кого споделяме Вашите лични данни?

     Ние не разкриваме Ваши лични данни на трети лица, освен когато е необходимо за изпълнение на законово задължение или за изпълнение на целите, за които обработваме Вашите лични данни.

     Ситуациите, при които Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на трети страни, са изброени в таблицата по-долу.


      Трето лице Причина за разкриване на информацията на третото лице Лични данни, които подлежат на разкриване
      Други дружества от нашата група Може да се наложи личните Ви данни да бъдат разкрити на други компании в рамките на нашата група в ЕС, тъй като централните функции като анализ, маркетинг и финанси се управляват съвместно в рамките на групата дружества, от която сме част. Име, телефонен номер, имейл, адрес
      Доставчици и партньори Можем да разкрием Вашите лични данни на доставчици и/или партньори, ако доставчиците и/или партньорите се нуждаят от Вашите лични данни, за да изпълнят ангажиментите си към нас, напр. доставчици на облачни услуги. Име, телефонен номер, имейл, адрес
      Власти Личните данни могат да бъдат разкрити на властите, когато е необходимо за спазване на нашите законови задължения. Име, телефонен номер, имейл, адрес
      Продажба на дружеството Ако възнамеряваме да прехвърлим целия или част от нашия бизнес, личните данни може да бъдат разкрити на потенциален купувач. Име, телефонен номер, имейл, адрес, информация за поръчката
      Маркетингови партньори Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети страни партньори за маркетингови цели. Име, фамилия, имейл

        

       Прехвърляне на лични данни към трети страни

       Лични данни на потребителя и купувача и цели на обработката на личните данни:

       Администраторът обработва лични данни на Потребители и Купувачи (наричани по-долу „Лични данни“) за следните цели:

       Регистрация и автентификация на потребителя в онлайн магазина:

        • Име, фамилия, имейл адрес и парола, както и данни за удостоверяване и потребителски профил, получени от трети страни (напр. от „Meta Platforms, Inc.“, „Google LLC“ и подобни субекти), в съответствие с инструкциите на потребителя и избори;

       Доставчиците на услуги могат да задават и имат достъп до бисквитки за персонализирана онлайн реклама:

       • "Meta Platforms, Inc." Можете да намерите политиката за поверителност на този доставчик тук
       • "Google, LLC." Можете да намерите политиката за поверителност на този доставчик тук

        

       Вашите права

       По-долу следва обобщение на правата, които имате като субект на данни съгласно GDPR.

        

       Право да оттеглите Вашето съгласие

       Когато обработването на лични данни се основава на Вашето съгласие като правно основание, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас чрез информацията за контакт, посочена в долната част на тази политика за поверителност.

        

       Право на достъп

       Имате право да получите информация дали обработваме лични данни за Вас и в такива случаи да получите копие от личните данни, включително информация за целите на обработването, категориите обработвани лични данни, категориите получатели на личните данни, период на съхранение, Вашите права по отношение на обработването, наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране), информация за подходящите предпазни мерки, свързани с предаването на Вашите лични данни към държави извън ЕС/ЕИП и, ако личните данни не са били събрани от Вас, откъдето се събират данните.

        

       Право на корекция

       Ако личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, непълни или остарели, имате право да поискате от нас да коригираме или допълним тези лични данни без неоправдано забавяне.

        

       Право да бъдете забравени

       В много случаи имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни без неоправдано забавяне. Такъв е случаят, когато (i) личните данни вече не са необходими за целите, за които са били обработвани, (ii) оттеглите съгласието си и няма друго правно основание за обработването, (iii) сте възразили срещу обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг или за обработване въз основа на легитимен интерес като правно основание и ние не можем да покажем основание за обработването, което има приоритет над Вашите интереси, права и свободи, (iv) обработването не се извършва за установяване, упражняване или защита на правни претенции, (v) личните данни са били неправомерно обработвани или (vi) личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за изпълнение на правно задължение.

        

       Право на възражение

       Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни въз основа на легитимен интерес като правно основание, включително напр. при профилиране. Освен това винаги имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Ако възразите, ние ще спрем да обработваме личните Ви данни, освен ако не можем да докажем основание за обработването, което има приоритет над Вашите интереси, права и свободи или ако обработването се извършва за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

        

       Право на ограничаване на обработката

       При определени обстоятелства имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни. Такъв е случаят, когато (i) смятате, че личните данни не са верни и искате проверка за точността на личните данни, (ii) обработването е незаконосъобразно и Вие, вместо изтриване на личните данни, желаете обработването да бъде ограничено, (iii) ние вече не се нуждаем от личните данни за целите на обработването, но Вие се нуждаете от тях, за да установите, упражните или защитите правни претенции или (iv) когато сте възразили срещу обработването въз основа на легитимен интерес и очаквате да проверим дали нашите основания надделяват над Вашите.

        

       Право на преносимост на данните

       Когато личните данни, които сте ни предоставили, се обработват с автоматизирани средства и въз основа на Вашето съгласие или на договор с Вас като правно основание, Вие имате право да получите Вашите лични данни в разпространен и машинно четим формат и да поискате такива личните данни се предават на друг администратор.

        

       Право на подаване на жалби

       Имате право да подадете жалби относно обработването от наша страна на Вашите лични данни до Комисията за защита на личните данни.

        

       Бисквитки

       Ние използваме бисквитки и други подобни технологии за проследяване, за да направим нашите уебсайтове функционални, като активираме определени функции, за да подобрим уебсайта и да изпращаме по-добри и по-персонализирани маркетингови съобщения. Ние използваме бисквитки в съответствие с тази политика, както и с политиката ни за бисквитки, с която може да се запознаете на нашия уебсайт.

        

       Промени в политиката

       Ние си запазваме правото да променяме тази Политика за поверителност по всяко време. В случай на промени в тази Политика за поверителност, ние ще публикуваме изменената Политика за поверителност на уебсайта www.mebeli.bg, с информация кога промените ще влязат в сила. Също така, можем да Ви уведомяваме за изменения и по други подходящи начини.

        

       Информация за връзка

       Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси относно тази политика за поверителност, обработката на Вашите лични данни или ако искате да упражните правата си съгласно тази политика за поверителност или приложимото законодателство.

         • Мебели24 ЕООД
         • ЕИК 204743793
         • Пощенски адрес: гр. София 1612, бул. Цар Борис III 81, вх.В, ет.4, офис 10
         • имейл: [email protected]
         • Длъжностно лице по защита на личните данни: Gerardas Anusevicius [email protected]